PARAMETRY VÝROBKŮ

 

 

POLYDAR

Polykarbonátové dutinkové desky POLYDAR jsou opatřeny koextrudovanou ochrannou vrstvou proti UV záření. Strana s touto ochrannou směřující při montáži ke slunci je opatřena textem na ochranné fólii nebo bílou ochrannou fólií.

Vyhodnocení výsledků zkoušek a posouzení výrobku
Předpis Vlastnost Požadavek Výsledek Zkušební protokol Hodnocení
Stavební technické osvědčení č. 010_018388 vzhled bez vizuálních vad bez vizuálních vad Příloha č.2 vyhovuje
tloušťka 8,0 mm 8,0 mm Příloha č.2 vyhovuje
plošná hmotnost min. 1,2 kg/m-2 1,24 kg/m-2 Příloha č.2 vyhovuje
délka 1 933 mm1) 1 933 mm Příloha č.2 vyhovuje
šířka 2 100 mm 2 101 mm Příloha č.2 vyhovuje
rozměrová stálost max. 1,0% při 100°C/1h max. 0,19% Příloha č.2 vyhovuje
tříbodový ohyb min. 15 N 18 N Příloha č.2 vyhovuje
součinitel prostupu tepla k méně než 3.5 W.m-2.K-1 3.40 W.m-2.K-1 [4] vyhovuje
odkapávání hmot z podhledů stropů a střech během 15 minut k odkapávání hořících hmot nedochází, k odkapávání nehořících hmot nedochází během 15 minut k odkapávání hořících hmot nedochází, k odkapávání nehořících hmot nedochází Příloha č.3 vyhovuje

Poznámka: 1) 5 kusů desek, každá rozdělena na 3 části dlouhé 1 933 mm.

Nabídka  CENÍK  Návod k montáži  Certifikát  Prohlášení o shodě

Nahoru

 

Poslední aktualizace: